Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Master of Business Administration DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Master of Business Administration DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH – ONLINE

Master of Business Administration DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH – ONLINE

O kierunku

Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej w Służbach Mundurowych niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego, poprawiających jakość procesów zarządczych.
Absolwent kierunku MBA dla służb mundurowych może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 10 400 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 500 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
2 100 zł
do 10 marca 2023
II
2 100 zł
do 10 maja 2023
III
2 100 zł
do 10 października 2023
IV
2 100 zł
do 10 grudnia 2023
V
2 000 zł
do 10 lutego 2024
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  500 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

MODUŁ: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
 • Analiza otoczenia biznesowego
 • Zarządzanie operacyjne, biznes plan
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Negocjacje i kontakty międzyorganizacyjne
 • Rodzaje i zasady działalności Służb Mundurowych
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR)
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Human Performance Improvement
 • Psychologia zespołu pracowniczego
 • Styl coachingowy w zarządzaniu
 • Zarządzanie w sytuacjach konfliktu
 • Przywództwo
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Projekt wdrożeniowy
MODUŁ: ZESPOŁOWE PROJEKTY MENEDŻERSKIE W ZAKRESIE
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie procesem
 • Design thinking
MODUŁ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Sprawozdania finansowe  jako  narzędzie  komunikacji z interesariuszami
 • Analiza finansowa – konstrukcja i interpretacje
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością finansową organizacji
 • Rodzaje źródeł finansowania działalności w Służbach Mundurowych
 • Rachunkowość kreatywna – na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
 • Rachunkowość zarządcza, controlling, budżetowanie
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Projekt wdrożeniowy
MODUŁ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością
MODUŁ: PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 400

Czas trwania: 3 semestry, realizowane w ciągu 1 roku

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.

Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele,

Zajęcia realizowane online

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe