Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Menedżer jakości – ONLINE

a

Kierunek

  /  Zarządzanie-II-stopień-specjalizacja  /  Menedżer jakości – ONLINE

Menedżer jakości – ONLINE

O kierunku

Uzyskany tytuł: Magister
Czas trwania: 3 semestry
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – online
Rekrutacja: od 24.04.2023

Specjalizacja Menedżer Jakości daje możliwość ukształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania jakością w organizacjach. Studenci zdobywają wiedzę z dziedziny jakości, norm i standardów, narzędzi i metodologii zarządzania jakością oraz umiejętności analityczne i komunikacyjne niezbędne w pracy menedżera jakości. Program studiów z zakresu Menedżera Jakości składa się z różnych przedmiotów, w tym m.in. rachunek kosztów jakości, metodyka Six Sigma, audyt systemu zarządzania jakością, zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia jakości, a także wiedza z dziedziny prawa i etyki w biznesie. Specjalność ta jest realizowana w trybie online, co pozwala na elastyczność w kształtowaniu własnego czasu nauki. Studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców oraz korzystają z różnych narzędzi edukacyjnych, takich jak platformy e-learningowe i wirtualne symulacje.

Praca dla Ciebie

Absolwenci specjalizacji Menedżer Jakości mogą pracowaćw różnych organizacjach i branżach jako menedżerowie i eksperci ds. jakości, a także jako specjaliści ds. systemów i metod zarządzania jakością, audytorzy, analitycy i eksperci ds. doskonalenia procesów i metod. Mogą pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, administracji publicznej, firmach doradczych, czy też własnej firmie konsultingowej.
Stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci to m.in.
  • kierownik ds. jakości,
  • specjalista ds. systemów i metod zarządzania jakością,
  • specjalista ds. certyfikacji i oceny zgodności,
  • audytor wewnętrzny i zewnętrzny,
  • analityk i ekspert ds. doskonalenia procesów i metod,
  • specjalista ds. innowacji i wdrażania zmian organizacyjnych,

Opłaty

Płatność w ratach
Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-3
Czesne
490 zł
590 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *