Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM – ONLINE

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM – ONLINE

O kierunku

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania kapitałem ludzkim w XXI wieku, nauka praktycznej wiedzy z zakresu : procesów rekrutacji, praktycznej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, sprzedaży oraz rozwoju własnego.
Studia adresowane są do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem, a w szczególności są zainteresowani tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 4 200 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
700 zł
do 10 marca 2023
II
700 zł
do 10 kwietnia 2023
III
700 zł
do 10 maja 2023
IV
700 zł
do 10 października 2023
V
700 zł
do 10 listopada 2023
VI
700 zł
do 10 grudnia 2023
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

 • Warsztat budowania zespołu z elementami komunikacji interpersonalnej,
 • Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych,
 • Proces rekrutacji i selekcji personelu w tym procesy on-line,
 • Zarządzanie procesem rozwoju pracowników,
 • Employer Branding – elementy budowania komunikacji w social mediach,
 • Proces Assesment i Development Center,
 • Coaching i mentoring w biznesie,
 • Kształtowanie systemu wynagrodzeń w firmie,
 • Oceny pracownicze,
 • Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim,
 • System motywacji – planowanie, wyznaczanie celów, techniki motywacji, feedback,
 • Szkolenia pracownicze,
 • Systemy IT w HR,
 • Rola działu HR w strukturach projektowych,
 • HR Business Partner – partner strategiczny dla biznesu,
 • Etykieta pracy HR Managera – Public speaking – prowadzenie prezentacji,
 • Controlling personalny,
 • System zarządzania kadrami.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin – 158 godzin

Czas trwania: 2 semestry.

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.

Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe