Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Menedżer Jakości – ONLINE (Partner Kierunku: TÜV NORD Polska)

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Menedżer Jakości – ONLINE (Partner Kierunku: TÜV NORD Polska)

Menedżer Jakości – ONLINE (Partner Kierunku: TÜV NORD Polska)

O kierunku

Uwaga! Usługa zarejestrowana BUR (Baza usług rozwojowych), możliwość uzyskania dofinansowania do 95% w ramach programów krajowych i regionalnych!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.10.2024

 

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

Korzyści

Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, oraz dodatkowo po zdanych egzaminach, certyfikaty kompetencji, wydane przez TÜV NORD Polska, na Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie), i Certyfikat Auditora wewnętrznego SZJ. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Praktyczny charakter studiów

Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz zasady komunikacji, moderacji i prezentacji do wykorzystania w swojej pracy. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego na procesy. Poznają również narzędzia i techniki  poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania  ryzykiem. Ponadto poznają zbiór technik NLP nadających się do natychmiastowego zastosowania w biznesie.

Partner

Studia Podyplomowe Menedżer Jakości są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.
www.tuv-nord.pl

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Opłaty

Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
1000 zł
do 10 października 2024
II
1000 zł
do 10 listopada 2024
III
1000 zł
do 10 grudnia 2024
IV
1000 zł
do 10 stycznia 2025
V
1000 zł
do 10 lutego 2025
VI
600 zł
do 10 marca 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł
Płatność całkowita
 • Opłata za studia 5600 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł

Program studiów

 • Kontekst organizacji, podejście procesowe i przywództwo – 16 godz.
 • Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów oraz dokumentacja SZJ– 12 godz.
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji– 8 godz.
 • Działania operacyjne – planowanie realizacja i nadzór- 12 godz.
 • Ocena efektów działania oraz doskonalenie systemu zarządzania- 12 godz.
 • System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – 4 godz.
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001- 4 godz.
 • Proces auditu wewnętrznego i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – 16 godz.
 • Rola komunikacji, prezentacji i moderacji w systemach zarządzania – 8 godz.
 • Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami – 12 godz.
 • Orientacja na pracowników i kwalifikacje- 4 godz.
 • Współpraca z dostawcami, produkcja i dostarczanie wyrobów i usług-4 godz.
 • Odpowiedzialność za wyrób – 4 godz.
 • Manipulacja w biznesie – metoda NLP jako tarcza i broń w negocjacjach – 8 godz.
 • Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia- 12 godz.
 • Metody statystyczne -podstawowe zagadnienia – 8 godz.
 • Zarządzanie niezgodnościami i działania doskonalące – 12 godz.
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia w systemach zarządzania – 8 godz.
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg międzynarodowych standardów – 8 godz.
 • CSR (Corporate Social Responsibility) – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu– 4 godz.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Liczba godzin: 176

Czas trwania: 2 semestry

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów

Dni realizacji zajęć online: Zajęcia dwa razy w miesiącu – soboty, niedziele

Wykładowcy: Kadrę wykładowców TÜV NORD Polska prowadzącą zajęcia w ramach studiów, stanowią trenerzy- praktycy, często z doświadczeniem menedżerskim, auditorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów oraz wykładowcy danej Uczelni.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe