Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Image Alt

O uczelni

O Uczelni Metropolitalnej

Uczelnia Metropolitalna to nowoczesny ośrodek akademicki zlokalizowany w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uczelnia podejmuje szereg aktywności mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań aktywnie wspierających rozwój regionu. Istotną kwestią jest także łączenie wiedzy, praktyki i ambicji pracowników, studentów i partnerów Uczelni Metropolitalnej z działaniami organizacji i przedsiębiorstw w zakresie realizacji celów rozwoju zrównoważonego dla województwa śląskiego. W Strategii Rozwoju UM 2022–2026 uwzględniono także cele rozwoju społeczno-gospodarczego, zgodne z założeniami, które samorząd województwa śląskiego będzie realizował w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej. Nowa rzeczywistość wymaga właściwej interpretacji i zrozumienia procesów społecznych i gospodarczych, które stają się coraz mniej przewidywalne i coraz bardziej dynamiczne. Rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem i wykorzystaniem wiedzy, a jednocześnie ich praktycznym stosowaniem na rzecz rozwoju regionu, sprawia, że Uczelnia Metropolitalna jest otwarta na nowe obszary i formy współpracy z otoczeniem. Dlatego kierunki i programy studiów są tworzone i modyfikowane w oparciu o potrzeby występujące w Metropolii oraz opinie ekspertów z różnych branż istotnych dla rozwoju regionu.

Wizja

Wizją Uczelni Metropolitalnej jest dążenie, aby Uczelnia stanowiła silny międzynarodowy ośrodek akademicki oparty na wartościach uniwersalnych, tak aby Uczelnia była atrakcyjnym miejscem studiowania w środowisku międzykulturowym, wyzwalania kreatywności i aspiracji oraz w wymierny sposób wpływała na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki Metropolii Śląskiej.

Misja

Naszą misją jest rozwój uczelni, która tworzy przestrzeń do realizacji własnych celów i ambicji, poprzez edukację, uczenie się i badania na międzynarodowym poziomie oraz aktywnie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa Metropolii Śląskiej.