Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

a

Efekty uczenia się / Sylabusy

  /  Efekty uczenia się / Sylabusy
01_GRUPA TREŚCI OGÓLNOUCZELNIANYCH
02_GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
03_GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
04_PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ
05_GRUPA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
06_GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH - Menedżer logistyki
06_GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH - Transport i spedycja
07_PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
01_GRUPA TREŚCI OGÓLNOUCZELNIANYCH
02_GRUPA ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH
03_ GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH
04_GRUPA ZAJĘĆ - PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ
05_ GRUPA ZAJĘĆPRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
06_GRUPA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
01_GRUPA ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH
02_GRUPA ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH
03_GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH
04_GRUPA ZAJĘĆ- PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ
05_GRUPA ZAJĘĆ-PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
06_GRUPA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH