Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

a

Praktyki Studenckie

  /  Praktyki Studenckie

Przed przystąpieniem do praktyki

– Formularz zgłoszeniowy praktyki (załącznik 2, strona 1 i 2)
– Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych (załącznik 3)
– Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej (załącznik 4)
Dokumenty powinny zostać opieczętowane i podpisane, przez osobę upoważnioną w placówce, w której mają odbyć się praktyki, a następnie przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub Rektora Uczelni

 

 

Po ukończonej praktyce

– Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (załącznik 2, strona 1 i 2)
– Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej podpisane przed rozpoczęciem praktyk (załącznik 3)
– Wypełniony dzienniczek praktyki podpisany przez Zakładowego opiekuna praktyk (załącznik 5, strona 1,2)
– Kartę zaliczenia praktyki wypełnioną przez Zakładowego opiekuna praktyki (załącznik 5, strona 3 lub 4 lub 5, część 2) w zależności od zaliczanej praktyki
– Wydrukowany kwestionariusz ankiety, wypełniony przez opiekuna praktyk w wybranej placówce (załącznik 5, strona 6 i 7)
– Sprawozdanie z praktyki, przygotowane przez studenta (załącznik 6)
– wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej (załącznik 8)
– zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik 7)
– karta zaliczeniowa praktyki zawodowej I, II, III (w zależności od praktyki, którą chcą Państwo zaliczyć) podpisana przez przełożonego (załącznik 5, strona 3 lub 4 lub 5, część 2) w zależności od zaliczanej praktyki.
Termin składania dokumentów do 30 września 2024
Wzory dokumentów niezbędne do zaliczenia lub przeniesienia praktyki znajdą Państwo w zakładce “Dokumenty do pobrania”, a następnie w dokumencie “Program praktyk na kierunku”.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praktyki@metropolitalna.edu.pl