Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Obsługa trudnego klienta

Celem szkolenia jest:

· Podniesienie i rozwój jakości obsługi klienta i budowa dobrego wizerunku organizacji. · Kształtowanie umiejętności komunikacji w kontekście obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem zrozumienia zjawiska konfliktu i sposobu radzenia sobie z nim. · Poznanie psychospołecznych aspektów osobowości pomocnych w skutecznej obsłudze trudnych klientów – radzenie sobie z emocjami oraz stresem własnym a także poznanie postawy asertywnej ułatwiającej kontakty międzyludzkie.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

· profesjonalnych zasadach obsługi klienta, · metodach radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem, · sposobach docierania do różnych typów klienta, · sposobach konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych, · radzenia sobie z własnym stresem podczas kontaktu z klientem,

Ramowy program

Moduł I Psychologiczne i merytoryczne aspekty potrzeb klienta · Potrzeby i wartości klienta. · Wyzwania "międzypokoleniowości". · Wpływ na emocje, lojalność i zadowolenie, · Znaczenie podejścia indywidualnego, · Otwarcie rozmowy i zbudowanie relacji. Moduł II Sztuka rozmowy podczas obsługi · Komunikacja słowna i pozasłowna - znaczenie w unikaniu wrogiego nastawienia, · Bariery psychologiczne w komunikacji, · 4 sposoby zjednania klienta, · Postawa asertywna w kontakcie (krytyka, odmawianie, budowanie własnych granic). Moduł III Typologia osobowości a konflikt · Zasady budowania relacji z klientem według typologii osobowości C.G.Junga, · Zjawisko konfliktu - przyczyny i sposoby rozwiązywania, · Warunki obniżania stresu własnego i innych, · Samo-postrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości, · Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu.

a

Kierunek

  /  Szkolenia  /  Obsługa trudnego klienta

Obsługa trudnego klienta

Typ:
m

O kierunku

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie w zakresie obsługi trudnego klienta. Szkolenie pomaga pracownikom obsługi klienta skuteczniej wykonywać swoją pracę. Szkolenie prowadzone jest w sposób atrakcyjny, interaktywny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem nauki umiejętności praktycznych. Szkolenie z obsługi trudnego klienta jest szczególnie polecane dla grup zorganizowanych w ramach działu lub organizacji. Szkolenie realizowane jest w wersji online oraz stacjonarnie w siedzibie klienta.