Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Obsługa trudnego klienta

Celem szkolenia jest:

· Podniesienie i rozwój jakości obsługi klienta i budowa dobrego wizerunku organizacji. · Kształtowanie umiejętności komunikacji w kontekście obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem zrozumienia zjawiska konfliktu i sposobu radzenia sobie z nim. · Poznanie psychospołecznych aspektów osobowości pomocnych w skutecznej obsłudze trudnych klientów – radzenie sobie z emocjami oraz stresem własnym a także poznanie postawy asertywnej ułatwiającej kontakty międzyludzkie.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

· profesjonalnych zasadach obsługi klienta, · metodach radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem, · sposobach docierania do różnych typów klienta, · sposobach konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych, · radzenia sobie z własnym stresem podczas kontaktu z klientem,

Ramowy program

Moduł I Psychologiczne i merytoryczne aspekty potrzeb klienta · Potrzeby i wartości klienta. · Wyzwania "międzypokoleniowości". · Wpływ na emocje, lojalność i zadowolenie, · Znaczenie podejścia indywidualnego, · Otwarcie rozmowy i zbudowanie relacji. Moduł II Sztuka rozmowy podczas obsługi · Komunikacja słowna i pozasłowna - znaczenie w unikaniu wrogiego nastawienia, · Bariery psychologiczne w komunikacji, · 4 sposoby zjednania klienta, · Postawa asertywna w kontakcie (krytyka, odmawianie, budowanie własnych granic). Moduł III Typologia osobowości a konflikt · Zasady budowania relacji z klientem według typologii osobowości C.G.Junga, · Zjawisko konfliktu - przyczyny i sposoby rozwiązywania, · Warunki obniżania stresu własnego i innych, · Samo-postrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości, · Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu.

a

Kierunek

  /  Szkolenia  /  Obsługa trudnego klienta

Obsługa trudnego klienta

Typ:
m

O kierunku

Język: PL
Tryb: stacjonarny/niestacjonarny – ONLINE
Termin szkolenia: 27-29.09.2024

Możliwość dofinansowania w ramach BUR/PARP (kliknij tutaj, aby poznać więcej szczegółów)
Szkolenie pomaga pracownikom obsługi klienta skuteczniej wykonywać swoją pracę. Szkolenie prowadzone jest w sposób atrakcyjny, interaktywny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem nauki umiejętności praktycznych. Szkolenie z obsługi trudnego klienta jest szczególnie polecane dla grup zorganizowanych w ramach działu lub organizacji. Szkolenie realizowane jest stacjonarnie w siedzibie klienta lub niestacjonarnie ONLINE!.

Opłaty

Płatność całkowita
  • Opłata za szkolenie 490 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program szkolenia

Moduł I Psychologiczne i merytoryczne aspekty potrzeb klienta
· Potrzeby i wartości klienta.
· Wyzwania “międzypokoleniowości”.
· Wpływ na emocje, lojalność i zadowolenie,
· Znaczenie podejścia indywidualnego,
· Otwarcie rozmowy i zbudowanie relacji.
Moduł II Sztuka rozmowy podczas obsługi
· Komunikacja słowna i pozasłowna – znaczenie w unikaniu wrogiego nastawienia,
· Bariery psychologiczne w komunikacji,
· 4 sposoby zjednania klienta,
· Postawa asertywna w kontakcie (krytyka, odmawianie, budowanie własnych granic).
Moduł III Typologia osobowości a konflikt
· Zasady budowania relacji z klientem według typologii osobowości C.G.Junga,
· Zjawisko konfl iktu – przyczyny i sposoby rozwiązywania,
· Warunki obniżania stresu własnego i innych,
· Samo-postrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
· Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu.

Dodatkowe informacje

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia.

 

Liczba godzin: 8

Czas trwania: 3 dni

 

Warunki techniczne:

  • Usługa realizowana zdalnie poprzez platformę Zoom
  • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Komputer stacjonarny/laptop z dostępem do Internetu, sprawny mikrofon i kamera internetowa (lub zintegrowane z laptopem)
  • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: download 8 mb/s, upload 8 mb/s,ping 15 ms
  • Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Zalecamy wykorzystanie aktualnej wersji przeglądarki CHROME (zarówno na komputerach z systemem operacyjnym Windows jak i Apple.