Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Prawo zamówień publicznych – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Prawo zamówień publicznych – ONLINE

Prawo zamówień publicznych – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.10.2024

 

Studia podyplomowe na kierunku Prawo zamówień publicznych są adresowane do osób pracujących w administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw zajmujących się realizacją procedury przetargowej, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, prawników i ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielania zamówień.

Studia łączą w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audytu w zamówieniach publicznych.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 5200 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
900 zł
do 10 października 2024
II
900 zł
do 10 listopada 2024
III
900 zł
do 10 grudnia 2024
IV
900 zł
do 10 stycznia 2025
V
900 zł
do 10 lutego 2025
VI
700 zł
do 10 marca 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

MODUŁ: Zagadnienia prawne
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa.
 • Jednolity Dokument Europejski.
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych.
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych.
MODUŁ: Audyt i kontrola postępowania przetargowego
 • Realizacja umowy o zamówienia publiczne.
 • Wielokryterialna ocena ofert.
 • Audyt w zamówieniach publicznych.
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowych. Zmowy przetargowe.
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych.
MODUŁ: Zamówienia publiczne
 • System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej.
 • Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
 • Zasady w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych.
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi.
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Tryby udzielania zamówień publicznych.
 • Regulaminy w zamówieniach publicznych.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Zamówienia publiczne in-house.
 • Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zamówienia publiczne w robotach budowlanych.
 • Elektronizacja zamówień publicznych, składanie oferty w formie elektronicznej – aspekty praktyczne.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Liczba godzin: 160

Czas trwania: 2 semestry

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów

Dni realizacji zajęć online: Zajęcia dwa razy w miesiącu – soboty, niedziele

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe