Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ONLINE

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ONLINE

O kierunku

Studia podyplomowe na kierunku: Prawo zamówień publicznych są adresowane do osób pracujących w administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw zajmujących się realizacją procedury przetargowej, pracowników działów zakupów, pracowników zajmujących się kontrolą udzielania zamówień, prawników i ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielania zamówień.
Studia łączą w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audytu w zamówieniach publicznych.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 4 200 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
700 zł
do 5 marca 2023
II
700 zł
do 5 kwietnia 2023
III
700 zł
do 5 maja 2023
IV
700 zł
do 5 października 2023
V
700 zł
do 5 listopada 2023
VI
700 zł
do 5 grudnia 2023
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

MODUŁ: Zagadnienia prawne
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa.
 • Jednolity Dokument Europejski.
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych.
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych.
MODUŁ: Audyt i kontrola postępowania przetargowego
 • Realizacja umowy o zamówienia publiczne.
 • Wielokryterialna ocena ofert.
 • Audyt w zamówieniach publicznych.
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowych. Zmowy przetargowe.
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych.
MODUŁ: Zamówienia publiczne

• System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej.
• Zamówienia sektorowe oraz szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
• Zasady w zamówieniach publicznych i zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych.
• Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi.
• Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
• Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Tryby udzielania zamówień publicznych.
• Regulaminy w zamówieniach publicznych.
• Wybór oferty najkorzystniejszej.
• Zamówienia publiczne in-house.
• Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• Zamówienia publiczne w robotach budowlanych.
• Elektronizacja zamówień publicznych, składanie oferty w formie elektronicznej – aspekty praktyczne.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 160

Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów.

Dni odbywania się zajęć: wybrane  soboty i niedziele.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe