Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Prawo

a

Kierunek

Prawo

O kierunku

Uzyskany tytuł: Magister
Czas trwania: 10 semestrów
Język: PL
Tryb: stacjonarny/niestacjonarny – hybrydowy

Dlaczego Prawo?

Zawodowa działalność prawnicza jest elementem ładu społeczno-gospodarczego kraju, a wykształcenie prawnicze ma kluczowe znaczenie dla jakości stanowionego i stosowanego prawa, dla budowania zaufania społecznego do prawa i wymiaru sprawiedliwości. Autorytet zawodu prawniczego różnych sfer gospodarki i życia społecznego, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników służb państwowych i samorządowych, instytucji prawa,   powinien opierać się na wykształceniu akademickim o wysokich standardach jakości kształcenia i doświadczeniu. Rzetelność wykształcenia absolwentów kierunków prawo, co zakłada nasza koncepcja kształcenia,  wyznacza bowiem stabilność państwa.

Program studiów

Przykładowe przedmioty:
 • Język obcy prawniczy
 • Etyka prawnicza
 • Prawo karne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo handlowe
 • Kryminalistyka
 • Prawo podatkowe
 • Nowe technologie w praktyce stosowania prawa
 • Algorytmizacja rozumowań prawniczych
 • Podstawy psychologii
 • Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Historia prawa

Zapisz Się!

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Dlaczego warto?

O to kilka powodów dla których warto:

Studia pomogą Ci kształtować ścieżkę swojej kariery,
Zajęcia prowadzone są przez praktyków,
Wygodne zajęcia prowadzone w większości online,
Lokalizacja Uczelni w centrum Katowic

Opłaty

Rata miesięczna
Semestr 1-2
Semestr 3-4
Semestr 5-7
Semestr 8-10
Czesne
350* 440
480 zł
560 zł
580 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
240 zł
240 zł
240 zł
*Bonifikata terminowa dla osób, które zarejestrują się online i złożą komplet dokumentów do 10 lipca 2023 r. 
Rata miesięczna
Semestr 1-2
Semestr 3-4
Semestr 5-7
Semestr 8-10
Czesne
420 zł
460 zł
540 zł
560 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
240 zł
240 zł
240 zł
Bonifikata terminowa dla osób, które zarejestrują się online i złożą komplet dokumentów:
do dnia 10.07.2023 r. – 500 zł
do dnia 10.08.2023 r. – 300 zł
do dnia 31.08.2023 r. – 200 zł
Rozliczana jest w ramach V raty czesnego płatnej do 5.01.2024 r.
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł