Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie BHP – ONLINE

a

Kierunek

  /  Zarządzanie-II-stopień-specjalizacja  /  Zarządzanie BHP – ONLINE

Zarządzanie BHP – ONLINE

O kierunku

Uzyskany tytuł: Magister
Czas trwania: 3 semestry
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – online
Rekrutacja: od 24.04.2023

Specjalność Zarządzanie BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) daje możliwość ukształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zarządzaniem ryzykiem i ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Program studiów łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych organizacjach. Studia na specjalności Zarządzanie BHP obejmują m.in. zagadnienia z zakresu: przepisów i norm dotyczących BHP, oceny ryzyka zawodowego, ergonomii i psychologii pracy, zarządzania kryzysowego i sytuacjami awaryjnymi, planowania działań BHP, prowadzenia szkoleń i kampanii edukacyjnych w zakresie BHP, audytów BHP i oceny skuteczności działań zapobiegawczych. Studenci zdobywają także umiejętności praktyczne, takie jak opracowywanie procedur i instrukcji BHP, ocena ryzyka zawodowego oraz prowadzenie szkoleń i inspekcji w miejscu pracy. Studia na specjalności Zarządzanie BHP są adresowane przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w branżach produkcyjnych, budowlanych, transportowych, a także w administracji publicznej.

Praca dla Ciebie

Absolwenci specjalizacji Zarządzanie BHP mają szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Mogą pracować w firmach w różnych branżach jako specjaliści ds. BHP, inspektorzy bezpieczeństwa pracy, koordynatorzy ds. BHP, a także jako kierownicy zespołów ds. BHP lub eksperci ds. BHP w firmach doradczych. Ponadto, osoby z wykształceniem w zakresie Zarządzania BHP są potrzebne w instytucjach publicznych, takich jak urzędy pracy, inspekcje pracy, straże pożarne i inne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy.
Stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci to m.in.
  • Specjalista ds. BHP,
  • Inspektor bezpieczeństwa pracy,
  • Koordynator ds. BHP,
  • Kierownik zespołów ds. BHP,
  • Eksperci ds. BHP w firmach doradczych,
  • Pracownicy instytucji publicznych zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy

Opłaty

Płatność w ratach
Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-3
Czesne
490 zł
590 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *