Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie czasem pracy

Program szkolenia

· Autodiagnoza - moje słabe i mocne strony w zarządzaniu czasem · Motywacja · Cele i priorytety · Zasady ustalania priorytetów – metoda SMART · Planowanie krótko- i długoterminowe · Zarządzanie sobą w czasie czy zarządzanie czasem? · Podstawowe zasady zarządzania czasem · Stracony czas - przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie · Asertywność a zarządzanie sobą w czasie · Delegowanie zadań · Odpoczynek i higiena pracy

a

Kierunek

  /  Szkolenia  /  Zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy

Typ:
m

O kierunku

Szkolenie adresowane jest do menadżerów, dyrektorów, kierowników oraz pracowników zatrudnionych m.in. na stanowiskach związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, zarządzających zespołami, pracowników współpracujących ze sobą działów oraz wszystkich osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu planowania pracy oraz efektywnego zarządzania własnym czasem. Podczas szkolenia słuchacze poznają narzędzia niezbędne do prawidłowego sporządzania planu i priorytetów dla poszczególnych zadań oraz sposoby oszczędności czasu i własnej energii.