Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie projektami – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Zarządzanie projektami – ONLINE

Zarządzanie projektami – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.10.2024

Celem studiów przygotowanie Słuchaczy do realizacji projektów w różnych rodzajach organizacji. Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – ONLINE, budują kompetencje potrzebne we wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć projektowych: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania projektu. Omawiane metodyki stanowią doskonałą podstawę do realizacji projektów w podmiotach o dowolnej wielkości i branży.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 5 200 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
900 zł
do 10 października 2024
II
900 zł
do 10 listopada 2024
III
900 zł
do 10 grudnia 2024
IV
900 zł
do 10 stycznia 2025
V
900 zł
do 10 lutego 2025
VI
700 zł
do 10 marca 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

MODUŁ: Przywództwo i komunikacja
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami.
 • Przywództwo w zarządzaniu projektami.
 • Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie.
MODUŁ: Etapy projektu
 • Harmonogramowanie prac projektowych.
 • Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie portfelem projektów.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie i sterowanie zmianami.
 • Zarządzanie jakością w projekcie.
 • Budżetowanie projektów i kontrola kosztów.
MODUŁ: Metodyka projektu
 • Metodyki i standardy project management.
 • Metodyka PRINCE2 Foundation.
 • Metodyka AGILE.
 • Metodyka IPMA.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Liczba godzin: 160

Czas trwania: 2 semestry

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów.

Dni realizacji zajęć online: Zajęcia dwa razy w miesiącu – soboty, niedziele,

Zajęcia realizowane online

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe