Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie projektami

a

Kierunek

  /  Zarządzanie-I-stopień-specjalizacja  /  Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Specjalność Zarządzanie Projektami przygotowuje studentów do skutecznego kierowania projektami od ich planowania aż do pomyślnego zakończenia. Studia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami, analizą ryzyka, komunikacją w zespole projektowym oraz stosowaniem narzędzi i metodologii zarządzania projektami.

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności związane z:

  • skutecznym planowaniem projektów, określeniem celów, harmonogramowaniem działań, alokacją zasobów i identyfikacją etapów projektu.
  • efektywną organizacją pracy zespołu projektowego, koordynowaniem działań i zarządzaniem zasobami w celu osiągnięcia założonych celów.
  • identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem projektowym, co pozwala na minimalizowanie potencjalnych problemów.
  • efektywnym kierowaniem zespołem projektowym, motywowaniem członków zespołu i rozwiązywaniem konfliktów.
  • negocjowaniem, które jest istotne przy współpracy z interesariuszami projektu, klientami oraz członkami zespołu.

Praca dla Ciebie

Absolwenci specjalności Zarządzanie projektami mogą podjąć pracę jako liderzy i koordynatorzy projektów w różnych sektorach i branżach, takich jak IT, Budownictwo i architektura, Reklama i marketing, Przemysł, Administracja publiczna i sektor non-profit.
Stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci to m.in.
  • Kierownik projektów
  • Specjalista ds. projektów
  • Analityk biznesowy
  • Pracownik działu rozwoju produktu
  • Specjalista ds. jakości

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *