Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie w small business – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Zarządzanie w small business – ONLINE

Zarządzanie w small business – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.10.2024

Studia podyplomowe zarządzanie w Small Business są skierowane do osób, które planują lub już uruchomiły własną działalność gospodarczą i chcą nabyć uniwersalne umiejętności, kompetencje i wiedzę pozwalające na dynamiczny i spójny rozwój tworzonego podmiotu. Program studiów ma charakter kompaktowy i przygotowuje przedsiębiorcę do zarządzania poszczególnymi obszarami firmy w sposób systemowy i synchroniczny.
W ramach studiów skupiających się na zarządzaniu małymi firmami, studenci uczą się, jak efektywnie planować działania, identyfikować i wykorzystywać możliwości rynkowe, zarządzać zasobami finansowymi, komunikować się z klientami i pracownikami, a także podejmować skuteczne decyzje biznesowe. Kierunek ten kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności problem-solvingu i zdolności do podejmowania ryzyka.

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

Dodatkowe informacje

 • Analiza sektorowa przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Źródła finansowania small business
 • Formy prawne działalności gospodarczej
 • Strategie marketingowe
 • Digital marketing w praktyce
 • Planowanie działań rozwojowych
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza danych statystystycznych
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnych
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
 • Przywództwo
 • Systemy motywowania pracowników
 • Techniki negocjacji
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie operacyjne
 • Prawo gospodarcze
 • Elementy prawa pracy
 • Rachunkowość zarządcza i podatkowa

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 180

Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów.

Dni odbywania się zajęć: wybrane  soboty i niedziele.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 5 900 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
1000 zł
do 10 października 2024
II
1000 zł
do 10 listopada 2024
III
1000 zł
do 10 grudnia 2024
IV
1000 zł
do 10 stycznia 2025
V
1000 zł
do 10 lutego 2025
VI
900 zł
do 10 marca 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł