Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie zasobami ludzkimi

a

Kierunek

  /  Zarządzanie-II-stopień-specjalizacja  /  Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

O kierunku

Uzyskany tytuł: Magister
Czas trwania: 3 semestry
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi daje możliwość ukształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zarządzaniem personelem w organizacjach i przedsiębiorstwach. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki personalnej, rekrutacji, selekcji, szkoleń, rozwoju, motywacji oraz wynagrodzeń i benefitów pracowniczych. Ponadto, studenci uczą się jak radzić sobie z wyzwaniami w dziedzinie prawa pracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, a także jak budować pozytywne relacje w zespole. W ramach specjalizacji studenci mają także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności poprzez uczestnictwo w symulacjach biznesowych, case study oraz projektach badawczych.

Praca dla Ciebie

Absolwenci studiów z zarządzania zasobami ludzkimi mogą pracować w dziale HR (Human Resources) w różnych organizacjach i firmach, zajmując się planowaniem i rekrutacją pracowników, zarządzaniem wynagrodzeniami, szkoleniami i rozwojem pracowników, zarządzaniem konfliktami, motywacją zespołów oraz tworzeniem i wdrażaniem polityk personalnych.
Stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci to m.in.
  • specjalista ds. HR,
  • analityk HR,
  • koordynator ds. personalnych,
  • menedżer ds. HR,
  • dyrektor personalny,
  • kierownik w dziale HR lub w dziale operacyjnym firmy.

Opłaty

Płatność w ratach
Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-3
Czesne
490 zł
590 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata terminowa (Bonifikata rozliczana w ramach V raty czesnego):

500 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów do dnia 15 lipca 2024 r.

300 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 lipca 2024 r. do dnia 15 sierpnia 2024 r.

200 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 sierpnia 2024 r. do dnia 15 września 2024 r.

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *