Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  KADRY I PŁACE W PRAKTYCE – ONLINE

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE – ONLINE

O kierunku

Studia skierowane są do osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 4 300 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
800 zł
do 10 marca 2023
II
700 zł
do 10 kwietnia 2023
III
700 zł
do 10 maja 2023
IV
700 zł
do 10 października 2023
V
700 zł
do 10 listopada 2023
VI
700 zł
do 10 grudnia 2023
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

 • Podstawy prawa pracy; zasady nawiązywania stosunku pracy; cechy stosunku pracy rodzaje umów o pracę; nawiązywanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; regulamin pracy i regulamin wynagradzania; umowa o zakazie konkurencji,
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – warsztaty praktyczne,
 • Cechy i zasady rozliczania umów cywilno-prawnych,
 • Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń,
 • Zasady naliczania wynagrodzeń  i dodatków za czas nie wykonywania pracy  oraz dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe,
 • Rozliczenia publiczno – prawne,
 • Czas pracy i jego ewidencja,
 • Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • PFRON,
 • Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze,
 • Rekrutacja pracowników,
 • Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania,
 • Urlopy pracownicze,
 • Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne,
 • Obsługa programu Płatnik,
 • Obsługa programu Symfonia,
 • Obsługa programu eNova 365,

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin – 166 godzin

Czas trwania: 2 semestry.

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.

Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe