Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie

a

Kierunek

  /  Studia I stopnia  /  Niestacjonarne  /  Zarządzanie

Zarządzanie

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Dlaczego Zarządzanie?

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania organizacjami. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres tematyczny, obejmujący zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem oraz strategią biznesową. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań w różnych typach organizacji, obejmują również zagadnienia związane z rozwojem umiejętności interpersonalnych, komunikacją, negocjacjami oraz analizą danych.

Czego się nauczysz?

Specjalistycznej Wiedzy: Zdobędziesz głęboką wiedzę w obszarze wybranego kierunku studiów oraz umiejętności praktyczne przekazywane przez naszych praktyków.

Umiejętności Analityczne: Nauczysz się analizować informacje, rozkładać problem na składniki, identyfikować związki przyczynowo-skutkowe i formułować wnioski.

Komunikacji: Zdobędziesz umiejętność klarownego wyrażania myśli zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Komunikacja jest kluczowa w wielu dziedzinach życia zawodowego.

Zarządzania Stresem: Presja związana z nauką i terminami projektów może być stresująca. Nauczysz się radzenia sobie ze stresem i zachowywania równowagi.

Krytycznego Myślenia: Nauczysz się krytycznego analizowania informacji, rozumowania logicznego i podejścia do weryfikacji źródeł.

Kreatywności i Innowacyjności: Studia mogą rozwijać twoją zdolność do kreatywnego myślenia, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań problemów.

Samodyscypliny i Organizacji: Skuteczne zarządzanie czasem, planowanie zadań i utrzymywanie dyscypliny są nieodłącznymi elementami studiów.

Dlaczego warto?

O to kilka powodów dla których warto:

Studia pomogą Ci kształtować ścieżkę swojej kariery,
Zajęcia prowadzone są przez praktyków,
Program stworzony idealnie do potrzeb rynku pracy,
Wygodne zajęcia prowadzone w większości online*,
Lokalizacja Uczelni w centrum Katowic

*do 80% zajęć w formie online

Przyszła praca

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie będziesz mógł pracować jako:
  • Menedżer ds. Zasobów Ludzkich
  • Analityk Biznesowy
  • Menedżer Projektu
  • Analityk Finansowy
  • Dyrektor ds. Operacyjnych
  • Specjalista ds. Innowacji

Dostępne specjalności

(Jeśli jesteś zainteresowany danym kierunkiem kliknij w obrazek, aby poznać więcej szczegółów)

Opłaty

Rata miesięczna
Semestr 1-2
Semestr 3-6
Czesne
350* 440
520 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
220* 240
240 zł
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata specjalna

*Dla osób, które złożą komplet dokumentów i dokonają rejestracji do dnia 15 lipca 2024 r.

Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-6
Czesne
440 zł
520 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata terminowa (Bonifikata rozliczana w ramach V raty czesnego):

500 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów do dnia 15 lipca 2024 r.

300 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 lipca 2024 r. do dnia 15 sierpień 2024 r.

200 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 sierpień 2024 r. do dnia 15 września 2024 r.