Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Kadry i płace w praktyce – ONLINE

a

Kierunek

  /  Zarządzanie-II-stopień-specjalizacja  /  Kadry i płace w praktyce – ONLINE

Kadry i płace w praktyce – ONLINE

O kierunku

Uzyskany tytuł: Magister
Czas trwania: 3 semestry
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – online
Rekrutacja: od 24.04.2023

Specjalność Kadry i Płace w Praktyce daje możliwość ukształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zarządzaniem kadrami i płacami w organizacjach i przedsiębiorstwach. Specjalność ta oferuje możliwość zdobycia wiedzy na temat procesów rekrutacyjnych, oceny pracowników, systemów wynagradzania oraz administracji kadrowej i płacowej. W ramach tej specjalności studenci zdobywają praktyczne umiejętności poprzez udział w symulacjach biznesowych, analizach case study oraz projektach badawczych, w których mają okazję pracować nad realnymi problemami i wyzwaniami związanymi z zarządzaniem kadrą i płacami. Specjalność ta jest realizowana w trybie online, co pozwala na elastyczność w kształtowaniu własnego czasu nauki. Studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców oraz korzystają z różnych narzędzi edukacyjnych, takich jak platformy e-learningowe i wirtualne symulacje.

Praca dla Ciebie

Absolwenci specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce mogą pracować w dziale kadrowym lub finansowym różnych organizacji i firm, a także w biurach rachunkowych, firmach szkoleniowych i konsultingowych. Ich zadaniem będzie zarządzanie procesami związanymi z rekrutacją, oceną pracowników, planowaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, tworzeniem i wdrażaniem polityk personalnych, a także rozwiązywaniem problemów związanych z administracją kadrową i płacową.
Stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci to m.in.
  • specjalista ds. kadr i płac,
  • kierownik działów kadr i płac,
  • doradca lub konsultant ds. zarządzania personelem i płacami,
  • analityk rynku pracy i wynagrodzeń,
  • ekspert ds. rozwoju i wdrożeń systemów informatycznych w dziale kadr i płac,
  • pracownik biur rachunkowych i księgowych.

Opłaty

Płatność w ratach
Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-3
Czesne
490 zł
590 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *