Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Master of Business Administration – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Master of Business Administration – ONLINE

Master of Business Administration – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Studia MBA są innowacyjną formą kształcenia współczesnych menedżerów, którzy potrafią skutecznie i efektywnie zarządzać organizacjami, stosować twórcze i skuteczne rozwiązania problemów i podejmować wyzwania poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. Master of Business Administration to interdyscyplinarny kierunek integrujący wiedzę, umiejętności i kompetencje z wielu dziedzin takich jak zarządzanie strategiczne, rachunkowość i finanse, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i innowacjami w biznesie, marketing i sprzedaż.
Absolwent studiów Master of Business Administration w Uczelni Metropolitalnej może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 11 900 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 500 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
2 400 zł
do 10 października 2024
II
2 400 zł
do 10 listopada 2024
III
2 400 zł
do 10 grudnia 2024
IV
2 400 zł
do 10 stycznia 2025
V
2 300 zł
do 10 lutego 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  500 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

MODUŁ: Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Wdrażanie i monitorowanie strategii
 • Analiza otoczenia biznesowego
 • Zarządzanie operacyjne i tworzenie biznes planu
 • Regulacje i praktyki rynkowe w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Negocjacje i kontrakty międzynarodowe
 • Odpowiedzialność członków zarządu w działalności przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
MODUŁ: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Psychologia zespołu pracowniczego
 • Styl coachingowy w zarządzaniu
 • Psychologiczne aspekty zarządzania biznesem
 • Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Projekt wdrożeniowy
MODUŁ: Marketing i sprzedaż
 • Analiza rynku
 • Strategie zarządzania marketingiem
 • Strategiczne zarządzanie sprzedażą
 • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami
 • Projekt wdrożeniowy
MODUŁ: Rachunkowość i finanse
 • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami
 • Analiza finansowa – zastosowania praktyczne i biznesowe w zarządzaniu organizacją
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
 • Rodzaje źródeł i sposoby finansowania firmy
 • Rachunkowość kreatywna, czym jest i na co należy zwracać uwagę
 • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Projekt wdrożeniowy
MODUŁ: Zarządzanie projektami i innowacjami w biznesie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami w organizacji
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji
 • Design thinking w praktyce
 • Projekt wdrożeniowy
MODUŁ: Prawo cywilne i handlowe

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Liczba godzin: 440

Czas trwania: 3 semestry

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami w formule online zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą.

Dni realizacji zajęć online: Zajęcia dwa razy w miesiącu – soboty, niedziele,

Zajęcia realizowane online

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe