Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Menedżer ESG – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Menedżer ESG – ONLINE

Menedżer ESG – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.10.2024

Studia podyplomowe Menedżer ESG to odpowiedź co coraz większe zapotrzebowanie
na skutecznych menedżerów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój i ESG. Warto również podkreślić, że kompetencje ESG są bądź będą potrzebne na wszystkich kierowniczych stanowiskach współczesnych przedsiębiorstw.
ESG nie wiąże się tylko z megatrendem i społeczną odpowiedzialnością, ale również
z obowiązkami nałożonymi na wszystkie organizacje. Prócz zapoznania się z obowiązującymi przepisami w zakresie ESB, uczestnik studiów poszerzy wiedzę i umiejętności dotyczące przeprowadzenia organizacji przez złożony proces transformacji ESG.
Absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę na temat wszystkich standardów w obszarze ESG. Wypełni istotną lukę w kompetencjach i odpowie tym samym na rosnące zapotrzebowania rynku pracy.

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

Dodatkowe informacje

 • Ochrona środowiska i społeczna odpowiedzialność
 • Budowanie strategii ESG krok po kroku
 • Zrównoważona wartość
 • ESG Management. Przywództwo i zaangażowanie w obszarze ESG
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Wskaźniki ESG
 • Raportowanie ESG – standardy. Niefinansowe raportowanie
 • Uwarunkowania prawne w zakresie raportowania ESG
 • Budowanie kapitału społecznego w obszarze ESG
 • Komunikowanie ESG. PR w ESG
 • Zarządzanie interesariuszami w obszarze ESG
 • ESG – zarządzanie ryzykiem
 • Ład korporacyjny – best practice
 • Zrównoważone finanse
 • ESG a kultura organizacyjna

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 180

Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów.

Dni odbywania się zajęć: wybrane  soboty i niedziele.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 5 300 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
900 zł
do 10 października 2024
II
900 zł
do 10 listopada 2024
III
900 zł
do 10 grudnia 2024
IV
900 zł
do 10 stycznia 2025
V
900 zł
do 10 lutego 2025
VI
800 zł
do 10 marca 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł