Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Służba więzienna

a

Kierunek

  /  Bezpieczeństwo Narodowe - specjalność  /  Służba więzienna

Służba więzienna

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: stacjonarny/niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Specjalność Służba więzienna skierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z szeroko pojętą Służbą więzienną. W trakcie studiów poznasz szereg zasad i narządzi pozwalających na sprawne i efektywne wykonywanie pracy w tym zawodzie. W ramach zajęć praktycznych zorganizujemy dla ciebie szereg spotkań z ekspertami oraz wizyty studyjne w Zakładach Karnych oraz w Aresztach Śledczych.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

  • Podstawy resocjalizacji
  • Penitencjarystyka
  • Diagnoza w resocjalizacji
  • Metody resocjalizacji
  • Ewolucja i struktura przestępczości w Polsce
  • Organizacja i zasady działania kurateli sądowej
  • Organizacja więziennictwa polskiego
  • Metodyka pracy penitencjarnej
  • Resocjalizacja przestępców seksualnych
  • Podstawy  prawa karnego

Praca dla Ciebie

Absolwenci studiów Służba Więzienna mogą podjąć pracę w instytucjach zajmujących się wykonywaniem kar i nadzorem nad osobami skazanymi, takich jak zakłady karno-administracyjne, areszty śledcze, domy pomocy społecznej oraz inne instytucje rządowe i pozarządowe. Mogą także pracować w ośrodkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej oraz w sektorze prywatnym, w firmach świadczących usługi związane z resocjalizacją, jak również w instytucjach naukowych i badawczych.

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *