Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Bezpieczeństwo narodowe

a

Kierunek

  /  Studia I stopnia  /  Niestacjonarne  /  Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Dlaczego Bezpieczeństwo

Narodowe?

Bezpieczeństwo Narodowe to studia skierowane do osób charakteryzujących się wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, wszechstronnymi zainteresowaniami oraz umiejętnością szerokiego spojrzenia na przyczyny i skutki analizowanej sytuacji. To kierunek dla ludzi, którzy nie boją się ambitnych wyzwań i chcą czynnie uczestniczyć w budowaniu naszej wspólnej bezpiecznej przyszłości.

Umiejętności praktyczne

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, takie jak:
 • Analiza sytuacji kryzysowych – zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy różnych scenariuszy kryzysowych, prognozowanie możliwych skutków i ocena ryzyka.
 • Planowanie działań bezpieczeństwa – nauka planowania i wdrażania różnych działań związanych z bezpieczeństwem, zarówno w przypadku sytuacji awaryjnych, jak i normalnego funkcjonowania.
 • Zarządzanie kryzysowe – nauka zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym organizacja działań ratowniczych, zarządzanie mediami i koordynacja działań różnych służb.
 • Bezpieczeństwo informacyjne – nauka zasad ochrony informacji, zarządzania cyberzagrożeniami oraz analizy danych i informacji.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – nauka prowadzenia kontroli bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dbałości o bezpieczeństwo obiektów i osób.
 • Obrona narodowa – zdobywanie wiedzy z zakresu systemów obrony narodowej oraz strategii bezpieczeństwa narodowego.
 • Komunikacja – nauka umiejętności efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
 • Negocjacje i mediacje – nauka umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach – nauka zarządzania kryzysowego w różnych organizacjach i instytucjach, w tym także w firmach prywatnych.
 • Planowanie strategiczne – zdobycie umiejętności planowania strategicznego związanych z bezpieczeństwem państwa.

Przyszła praca

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe będziesz mógł pracować jako:
 • Pracownik administracji państwowej ds. bezpieczeństwa narodowego
 • Analityk ds. bezpieczeństwa narodowego w instytucjach państwowych lub prywatnych
 • Specjalista ds. zarządzania kryzysowego w firmach i instytucjach publicznych
 • Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego dla przedsiębiorstw
 • Pracownik służb specjalnych zajmujących się bezpieczeństwem państwa
 • Specjalista ds. obrony cywilnej
 • Pracownik dyplomacji zajmujący się polityką bezpieczeństwa
 • Analityk wywiadu
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w organizacjach międzynarodowych

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Dostępne specjalności

(Jeśli jesteś zainteresowany danym kierunkiem kliknij w obrazek, aby poznać więcej szczegółów)

Opłaty

Rata miesięczna
Semestr 1-2
Semestr 3-6
Czesne
350* 440
520 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
220* 240
240 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata specjalna

*Dla osób, które złożą komplet dokumentów i dokonają rejestracji do dnia 15 lipca 2024 r.

Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-6
Czesne
440 zł
520 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata terminowa (Bonifikata rozliczana w ramach V raty czesnego):

500 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów do dnia 15 lipca 2024 r.

300 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 lipca 2024 r. do dnia 15 sierpień 2024 r.

200 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 sierpień 2024 r. do dnia 15 września 2024 r.