Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa

a

Kierunek

  /  Bezpieczeństwo Narodowe - specjalność  /  Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa

Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Specjalność Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa ma charakter uniwersalny i jest skierowana do osób które wiążą swoją przyszłość z ogólnie definiowaną służbą mundurową, lecz nie chcą ograniczać się do wyłącznie do jednej wybranej grupy zawodowej.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy wiedzy o służbach mundurowych
 • Bezpieczeństwo militarne RP
 • Bezpieczeństwo granicy państwowej
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Obrona terytorialna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Przestępczość zorganizowana
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Praca dla Ciebie

Absolwenci studiów Bezpieczeństwo Narodowe – Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa mogą pracować w różnych instytucjach i organach państwowych, takich jak:
 • Policja – jako policjanci w różnych jednostkach, np. patrole uliczne, służby kryminalne, wydziały prewencji, itp.
 • Straż Pożarna – jako strażacy, w tym także w jednostkach specjalnych, np. ratownictwo chemiczne, techniczne, itp.
 • Służba Więzienna – jako funkcjonariusze penitencjarni, np. kierownicy placówek penitencjarnych, pracownicy oddziałów zamkniętych, itp.
 • Służby Celne – jako celnicy, np. kontrolujący przepływ towarów przez granice państwowe.
 • Żandarmeria Wojskowa – jako żołnierze w różnych jednostkach, np. patrole wojskowe, ochrona baz wojskowych, itp.
Ponadto, mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych firmach z branży ochrony osób i mienia, w instytucjach i organizacjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, a także w sektorze edukacyjnym jako nauczyciele akademiccy czy trenerzy służb mundurowych.

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *