Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Wystąpienia publiczne i budowanie relacji biznesowych – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Wystąpienia publiczne i budowanie relacji biznesowych – ONLINE

Wystąpienia publiczne i budowanie relacji biznesowych – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.03.2024

 

Studia podyplomowe na kierunku Wystąpienia publiczne i budowanie relacji biznesowych przygotowują słuchaczy do publicznego zabierania głosu w różnych sytuacjach zawodowych, prezentowania treści za pomocą różnych metod, występowania przed kamerą oraz uczą sztuki argumentacji. Podczas zajęć słuchacze nauczą się za pomocą jakich metod i technik wywierać skutecznie wpływ na innych poprzez postawę ciała, właściwe komponowanie wypowiedzi oraz odpowiednią intonację i mowę ciała. Prowadzący zajęcia podzielą się swoim know-how w zakresie przełamywania stresu i tremy przed wystąpieniami publicznymi.

Studia kierowane są do wszystkich osób chcących budować własny wizerunek w sposób świadomy oraz rozwijać swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych, mających do czynienia z różnego rodzaju wystąpieniami (np. prezentacje produktów/usług, prowadzenie zebrań, prezentacje podczas zajęć dydaktycznych itp.).

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 6200 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
1100 zł
do 10 marca 2024
II
1100 zł
do 10 kwietnia 2024
III
1100 zł
do 10 maja 2024
IV
1100 zł
do 10 października 2024
V
1100 zł
do 10 listopada 2024
VI
700 zł
do 10 grudnia 2024
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

MODUŁ: Zagadnienia prawne
 • Regulacje dotyczące zamówień publicznych w polskim systemie prawa.
 • Jednolity Dokument Europejski.
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Analiza orzecznictwa w obszarze zamówień publicznych.
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych.
MODUŁ: Audyt i kontrola postępowania przetargowego
 • Realizacja umowy o zamówienia publiczne.
 • Wielokryterialna ocena ofert.
 • Audyt w zamówieniach publicznych.
 • Odpowiedzialność członków komisji przetargowych. Zmowy przetargowe.
 • Działalność opiniodawcza i kontrolna Urzędu Zamówień Publicznych.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Liczba godzin: 140

Czas trwania: 2 semestry

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów

Dni realizacji zajęć online: Zajęcia dwa razy w miesiącu – soboty, niedziele

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe