Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ONLINE

a

Kierunek

  /  Podyplomowe  /  Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ONLINE

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ONLINE

O kierunku

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Język: PL
Tryb: niestacjonarny – ONLINE
Początek semestru: 01.10.2024

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP, a także kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

Opłaty

Płatność całkowita
 • Opłata za studia 4 300 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna 300 zł
Rata miesięczna
RATA
WYSOKOŚĆ RATY
TERMIN PŁATNOŚCI
I
800 zł
do 10 października 2024
II
700 zł
do 10 listopada 2024
III
700 zł
do 10 grudnia 2024
IV
700 zł
do 10 stycznia 2025
V
700 zł
do 10 lutego 2025
VI
700 zł
do 10 marca 2025
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna  300 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Program studiów

 • System ochrony pracy w Polsce i w UE.
 • Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych bezpieczeństwa higieny pracy.
 • Strategia i kultura bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.
 • Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy – projektowanie, wdrażanie, funkcjonowanie, certyfikacja.
 • Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.
 • Dokumentacja systemu BHP.
 • Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.
 • Psychologia pracy.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy.

Dodatkowe informacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 180

Czas trwania: 2 semestry.

Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.

Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.

Zajęcia realizowane w formule online

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe