Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

a

Kierunek

  /  Bezpieczeństwo Narodowe - specjalność  /  Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Specjalność Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z Wojskiem Lądowym, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną, Wojskami Specjalnymi, Żandarmerią Wojskową, Kontrwywiadem Wojskowym, Wywiadem Wojskowym i Narodowymi Siłami Rezerwowymi.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • Żandarmeria i Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Konflikty zbrojne a operacje wsparcia pokoju
 • Współczesne zagrożenia militarne
 • Interwencje zbrojne poza granicami kraju
 • Uwarunkowania współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
 • Polski sektor kosmiczny (technologie kosmiczne i techniki satelitarne) –  wpływ na rozwój i bezpieczeństwo państwa
 • Wybrane zagadnienia planowania strategicznego i operacyjnego
 • Bezpieczeństwo publiczne i jego otoczenie
 • Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa
 • Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych

Praca dla Ciebie

Absolwenci studiów Bezpieczeństwo Narodowe – Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa, mogą pracować w różnych instytucjach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, takich jak:
 • Siły Zbrojne – jako oficerowie wojskowi w różnych specjalnościach, w tym jako specjaliści ds. rozpoznania, dowodzenia, logistyki, łączności czy szkolenia;
 • Policja – jako funkcjonariusze policji lub w innych służbach mundurowych, np. Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa;
 • Firmy ochroniarskie – jako specjaliści ds. bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia;
 • Administracja państwowa – jako eksperci ds. bezpieczeństwa w różnych ministerstwach, urzędach i agencjach państwowych;
 • Przemysł zbrojeniowy – jako pracownicy w firmach produkujących sprzęt wojskowy, amunicję czy sprzęt specjalny.

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *