Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Logistyka

a

Kierunek

  /  Studia I stopnia  /  Niestacjonarne  /  Logistyka

Logistyka

O kierunku

Uzyskany tytuł: Licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – hybrydowy
Początek semestru: 01.10.2024

Dlaczego Logistyka?

Logistyka to studia idealne dla osób, które interesują się branżą logistyczną i chcą zdobyć wiedzę na temat zarządzania procesami logistycznymi w różnych branżach. studiów, który skupia się na analizie i projektowaniu systemów logistycznych. Studia mają na celu przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią im skuteczne projektowanie i zarządzanie systemami logistycznymi. Studenci zdobywają umiejętności analitycznego myślenia, projektowania systemów logistycznych oraz zarządzania nimi.

Czego się nauczysz?

 • Krytycznej oceny odbieranych treści dotyczących sektora logistycznego i posiadanej wiedzy z zakresu logistyki,
 • Uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktyki logistycznej i współpracy z ekspertami w tym zakresie,
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych w ramach wyznaczonych ról zawodowych i społecznych ,
 • Tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania wyzwań zawodowych,
 • Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego uwzględniając społeczne i ekologiczne skutki rozwiązań techniczno-organizacyjnych funkcjonujących w procesach logistycznych,
 • Odpowiedzialnego pełnienia ról związanych z uzyskanym zawodem,
 • Wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowisk lokalnych w zakresie realizacji projektów logistycznych w zarządzaniu rozwojem zrównoważonym,

Umiejętności praktyczne

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, aby:
 • W celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów logistycznych pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy, a także wyciągać wnioski,
 • Posługiwać się standardami, miernikami i wskaźnikami logistycznej obsługi klienta w celu właściwej orientacji łańcucha dostaw na potrzeby klientów,
 • W warunkach nie w pełni przewidywalnych wykonywać praktyczne zadania związane z logistyką wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz wiedzę praktyczną  a także  poznane metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
 • Do analizy i oceny procesów logistycznych wykorzystać wiedzę z zakresu dyscypliny  nauki o zarządzaniu i jakości, dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
 • Dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić systemy logistyczne, ich strukturę i organizację oraz dokonać krytycznej analizy oddziaływania systemu logistycznego lub jego elementów na środowisko oraz otoczenie zewnętrzne,
 • Analizować systemy transportowe, formułować z tych analiz wnioski i wykorzystać w podejmowaniu decyzji  dotyczących  praktycznych rozwiązań  logistycznych,
 • Ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi służących rozwiązywaniu praktycznych problemów i wykonywaniu typowych  zadań   z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • Posługiwać się standardami i normami sektora LTS (Logistyka –Transport- Spedycja)  w celu wykonywania typowych zadań z zakresu  funkcjonowania  i organizacji procesów logistycznych w tym transportowych,
 • Współpracować z członkami zespołów projektowych, zadaniowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym uwzględniających zakres sektora logistycznego.

Przyszła praca

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka będziesz mógł pracować jako:
 • Specjalista ds. logistyki
 • Koordynator logistyczny
 • Planista produkcji
 • Dyrektor ds. logistyki
 • Analityk logistyki
 • Kierownik magazynu
 • Specjalista ds. transportu i dystrybucji
 • Kierownik zespołu logistycznego
 • Projektant systemów logistycznych
 • Konsultant logistyczny
 • Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień
 • Analityk biznesowy ds. logistyki i transportu
 • Dyrektor operacyjny ds. logistyki
 • Menedżer ds. transportu i dystrybucji.

Dostępne specjalności

(Jeśli jesteś zainteresowany danym kierunkiem kliknij w obrazek, aby poznać więcej szczegółów)

Opłaty

Rata miesięczna
Semestr 1-2
Semestr 3-6
Czesne
350* 440
520 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
220* 240
240 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata specjalna

*Dla osób, które złożą komplet dokumentów i dokonają rejestracji do dnia 15 lipca 2024 r.

Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-6
Czesne
440 zł
520 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł
Bonifikata terminowa (Bonifikata rozliczana w ramach V raty czesnego):

500 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów do dnia 15 lipca 2024 r.

300 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 lipca 2024 r. do dnia 15 sierpień 2024 r.

200 zł – dla osób, które zarejestrują się on-line i złożą komplet dokumentów od dnia 16 sierpień 2024 r. do dnia 15 września 2024 r.