Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas +48 887 733 722

Zarządzanie

Nauka i praktyka

Twoimi wykładowcami będą doświadczeni i utalentowani menedżerowie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Będziesz uczestniczyć w spotkaniach z praktykami, którzy z pasją opowiedzą o swojej pracy i podzielą się swoim doświadczeniem w organizacjach działających na rynkach międzynarodowych. Podczas tych zajęć skorzystasz z dyskusji i możliwości nawiązywania kontaktów z wykładowcami i rówieśnikami z wielu różnych krajów i branż. Twoje projekty będą realizowane w obszarach dotyczących zarządzania współczesnymi organizacjami w kontekście tematów zgłaszanych przez partnerów biznesowych Uczelni Metropolitalnej.

Oferowane specjalności

· International Business · Digital Marketing

Magister zarządzania - biznes międzynarodowy

Jeżeli Twoim celem jest praca i rozwój w ramach organizacji międzynarodowej, marzysz o roli skutecznego menedżera i chcesz zarządzać zespołem w sposób innowacyjny, lub myślisz o prowadzeniu własnego biznesu, to te studia są właśnie dla Ciebie. W ramach specjalizacji International Business poznasz: · tajniki zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym, · rodzaje i ograniczenia w przebiegu procesów komunikacji w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, · strategie sprzedaży na rynkach międzynarodowych, · wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstwa, · zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych, · sposoby ograniczenia ryzyka w handlu międzynarodowym, · metody analizy zachowań finansowych gospodarstw domowych. Jako absolwent specjalności International Business będziesz idealnym kandydatem na stanowisko menedżera w korporacjach międzynarodowych, w firmach handlowych o zasięgu lokalnym lub krajowym, konsultanta lub coacha w zakresie biznesu międzynarodowego lub możesz zostać samodzielnym przedsiębiorcą działającym w sektorze importowo – eksportowym.

Magister zarządzania - Digital marketing

Jeżeli chcesz poznać tajniki skutecznej komunikacji marketingowej i zarządzać marketingiem cyfrowym w sposób efektywny i innowacyjny, to te studia są właśnie dla Ciebie. W ramach specjalności Digital Marketing poznasz: · istotę i zasady funkcjonowania marketingu cyfrowego, · nowoczesne formy sprzedaży, w tym zagadnienia dotyczące E-commerce, · rolę psychologii i technik oddziaływania na klienta w marketingu cyfrowym, · strategie i techniki sprzedaży, · rodzaje i formy cyfrowej komunikacji marketingowej, · sposoby realizacji i oceny skuteczności kampanii marketingowych. Jako absolwent specjalności Digital marketing będziesz idealnym kandydatem na stanowisko menedżera sprzedaży, dyrektora handlowego, szefa marketingu lub możesz zostać samodzielnym przedsiębiorcą działającym w obszarach związanych ze sprzedażą i marketingiem cyfrowym.

a

Kierunek

  /  Studia II stopnia  /  Niestacjonarne  /  Zarządzanie

Zarządzanie

O kierunku

Uzyskany tytuł: Magister
Czas trwania: 3 semestry
Język: PL
Tryb: niestacjonarny – online
Rekrutacja: od 15.12.2022

Zarządzanie w Uczelni Metropolitalnej można studiować również w języku angielskim

Kreatywność, przedsiębiorczość i odwaga to cechy menedżera przyszłości. Zostań magistrem zarządzania w Uczelni Metropolitalnej i zbuduj swoją przyszłość z nami. Stawiając na pełny profesjonalizm uczymy praktycznie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami w formie online.

Opłaty

Płatność w ratach
Rata miesięczna
Semestr 1
Semestr 2-3
Czesne
490 zł
590 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień
240 zł
240 zł
 • Jednorazowa opłata rekrutacyjna + legitymacja studencka 107 zł

Zarejestruj się teraz!

Oferta edukacyjna *
Przetwarzanie *

Dostępne specjalności

Zarządzanie zasobami ludzkimi – ONLINE

zarządzanie_hr_specjalność
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę   dotyczącą praktyki profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

 • prawa pracy – niezbędną do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kluczowych psychologicznych uwarunkowań skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zasad i metod rekrutowania i selekcji pracowników,
 • zasad rozwoju i doskonalenia kadr, w tym konstruowania programów rozwojowych,
 • zasad motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń,
 • instrumentów i narzędzi motywacji pracowników,
 • coachingu i mentoringu jako instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ponadto studia pozwalają na wyposażanie w umiejętności, dzięki którym:

 • przeprowadzisz rekrutację i selekcję pracowników,
 • zapewnisz pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez przygotowanie odpowiednich programów rozwojowych/szkoleniowych,
 • zaproponujesz odpowiedni do sytuacji system wynagradzania pracownika,
 • przygotujesz skuteczny system motywowania pracowników,
 • poprowadzisz sesję coachingową.

 

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi będziesz mógł podjąć pracę:

 • w działach personalnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • jako menedżer wszystkich szczebli zarządzania w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • jako dyrektor służb personalnych, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i zarządzania, zatrudnienia i płac oraz planowania,
 • na stanowisku menedżera i specjalisty w firmach doradztwa personalnego, a nawet lidera związkowego i przywódcy różnych organizacji społeczno-samorządowych,
 • jako asystent menedżera (prezesa, dyrektora, członka zarządu),
 • jako projektant procesów restrukturyzacji,
 • jako przedsiębiorca pracujący na własny rachunek i współudziałowiec małej lub średniej firmy.

Kadry i płace w praktyce – ONLINE

zarządzanie_specjalność_k&p
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie praktyki stosowania przez pracodawców prawa pracy i rozwinąć wysokie kompetencje pracownika działu kadr.

 

Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

 • prawa pracy,
 • sposobów zawierania stosunku pracy,
 • obowiązujących systemów czasu pracy i zasad planowania i nadzorowania czasu pracy,
 • zasad wynagradzania,
 • zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne,
 • zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

Ponadto na specjalności Kadry i płace w praktyce nauczysz się:

 • zawierać stosunek pracy – zarówno jako pracownik, jak i w imieniu pracodawcy,
 • kreować optymalne formy i warunków zatrudniania pracowników,
 • naliczać wynagrodzenia,
 • przeprowadzać rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywać harmonogram czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzorować wykonanie harmonogramów czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą.

 

Po ukończeniu specjalności Kadry i płace w praktyce, będziesz mógł podjąć pracę:

 • w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • w zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia oraz prowadzenia własnego biznesu, świadcząc usługi z zakresu kadrowo-płacowego na zlecenie innych podmiotów,
 • w zakresie pracy w działach kadrowo-płacowych sektora publicznego i społecznego.

Menedżer jakości – ONLINE

zarządzanie_specjalność_qm
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemów jakości według międzynarodowych standardów, w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

 

Podczas studiów pogłębisz wiedzę m.in. z zakresu:

 • zarządzania jakością wg normy ISO 9001,
 • podstawowych narzędzi zapewnienia i zarządzania jakością,
 • samooceny przedsiębiorstwa w dziedzinie systemów jakości,
 • metod certyfikacji systemów zarządzania,
 • metod TQM.

 

Ponadto na specjalności Menedżer jakości nauczysz się:

 • planować, wdrażać i utrzymywać system zarządzania zgodny z normą ISO 9001,
 • zastosować w praktyce podstawowe narzędzia zapewnienia i zarządzania jakością,
 • pełnić rolę audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością,
 • przeprowadzić audyt wewnętrzny według ustalonych kryteriów,
 • interpretować wymagania jakościowe na potrzeby przeprowadzenia audytu.

 

Po ukończeniu specjalności Menedżer jakości, będziesz mógł podjąć pracę:

 • w dziedzinie zarządzania jakością na samodzielnym stanowisku,
 • jako specjalista zarządzania jakością wg normy ISO.

Zarządzanie BHP – ONLINE

zarządzanie_specjalność_BHP
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas studiów pogłębisz wiedzę m.in. z zakresu systemu ochrony pracy w Polsce i UE, wdrażania przepisów ogólnych i branżowych.

Ponadto na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy uczysz się:

 • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
 • prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,
 • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
 • organizacji pracy służby bhp,
 • fizjologii pracy i ergonomii,
 • metod oceny ryzyka zawodowego,
 • elementów psychologii pracy.

 

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, będziesz mógł podjąć pracę  jako:

 • pracownik lub menedżer służby bhp: inspektor, specjalista, przedstawiciel kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych.
 • Możesz ubiegać się także o zatrudnienie: w działach BHP, w urzędach państwowych, w centrach powiadamiania ratunkowego oraz wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, firmach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania, agencjach ochrony, w zakładach produkujących lub wdrażających środki zwalczania zagrożeń.

Menedżer logistyki – ONLINE

zarządzanie_specjalność_logistyk

Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

 • międzynarodowych systemów logistycznych,
 • ekonomiczno-organizacyjnych aspektów zarządzania zapasami,
 • logistycznej obsługi klienta,
 • logistyki zaopatrzenia i dystrybucji,
 • informatycznych systemów logistycznych,

 

Ponadto na specjalności Menedżer logistyki nauczysz się:

 • podejmować decyzje w sferze zarządzania zapasami,
 • organizować sieć logistyczną,
 • zarządzać logistyczną obsługą klienta,
 • stosować nowoczesne narzędzia informatyczne w procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • optymalizować koszty logistyczne.

 

Po ukończeniu specjalności Menedżer logistyki będziesz mógł podjąć pracę jako menedżer zarządzania procesami logistycznymi na rynkach krajowych i międzynarodowych. Będziesz także przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, a także w instytucjach międzynarodowych zajmujących się logistyką.

Menedżer projektów – ONLINE

zarządzanie_specjalność_prpojekt
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przyswoić sobie wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji projektów. Zakres tematyczny przedmiotów pozwoli absolwentowi na uczestniczenie w projektach zarówno powtarzalnych, jak i o unikatowym, nowatorskim charakterze.

Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:

 • kreowania projektów rozwojowych w organizacjach odpowiadających potrzebom wszystkich jej interesariuszy,
 • zarządzania projektami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, w tym także zarządzania portfelem projektów,
 • uwarunkowań formalnoprawnych i organizacyjnych realizacji projektów,
 • narzędzi informatycznych wpierających przygotowanie i realizację projektów,
 • dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Ponadto na specjalności Menedżer projektów nauczysz się:

 • Microsoft Project Server oraz metodologii Micorosoft Operation Framework/Microsoft Solution Framework (MOF/MSF),
 • wykorzystać techniki twórczego myślenia i gry strategiczne,
 • skutecznej komunikacji w zespole projektowym oraz z otoczeniem,
 • dokonać montażu zasobów niezbędnych do realizacji projektów, w szczególności zasobów finansowych,
 • dokonać obserwacji, pomiaru i dokumentowania postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 • ocenić konkurencyjność firm, jednostek publicznych i organizacji społecznych,
 • kalkulować i minimalizować ryzyka w realizacji projektu,
 • prowadzić monitoring i ewaluację w zakresie wskaźników produktów i rezultatów projektu.

 

Po ukończeniu specjalności Menedżer projektów będziesz mógł podjąć pracę:

 • zarówno w dużych i średnich przedsiębiorstwach jak i małych oraz mikro firmach,
 • w zakresie samozatrudnienia i przygotowania do założenia własnego biznesu,
 • w administracji publicznej, w tym w szczególności w samorządach i jego jednostkach,
 • w działalności organizacji pozarządowych, ruchów społecznych i inicjatyw obywatelskich.

Zarządzanie finansami – ONLINE

zarządzanie_specjalność_finanse
Jeśli chcesz pogłębić wiedzę i nabyć specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami i rachunkowością to te studia magisterskie są właśnie dla Ciebie.

Po zakończeniu studiów będziesz potrafił między innymi:

 • dokonywać wnikliwych analiz finansowych, także w oparciu o instrumenty rachunkowości zarządczej,
 • sporządzać kalkulacje efektywności inwestycji i kosztu finansowania wraz z określeniem portfela inwestycyjnego i źródeł finansowania,
 • tworzyć plany finansowe, szacować poziom ryzyka finansowego oraz formułować wnioski i rekomendacje,
 • posługiwać się przepisami prawa w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji zarządczych,
 • kreatywnie opracować strategię zarządzania przyszłością organizacji i zarządzania finansami oraz będziesz posiadał umiejętności strategicznego przywództwa,
 • współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespole poprzez kierowanie pracą zespołu w tym procesami planowania, organizowania, motywowania i kontroli na poziomie zintegrowanym,
 • dobierać odpowiednie metody i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do opisu oraz analizy problemów w różnych obszarach działalności organizacji i jej otoczenia,
 • dokonywać obserwacji zjawisk i procesów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości oraz ich krytycznej analizy a także wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów praktycznych.

 

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie finansami będziesz mógł podjąć pracę we własnej firmie, jak i w wielu działach firmy, na stanowisku średniego i wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w służbach finansowo-księgowych, agencjach konsultingowych, instytucjach typu non profit i jednostkach publicznych.

Psychologia menedżerska i organizacji – ONLINE

zarządzanie_psychologia_menedżerska_specjalność
Specjalność psychologia menedżerska i organizacji skierowana jest do osób, które chcą rozszerzyć wiedzę , umiejętności i kompetencje z zakresu psychologicznych mechanizmów zachowań ludzkich, psychologii organizacji oraz psychologicznych podstaw skutecznego zarządzania. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i łączy elementy psychologii, marketingu i zarządzania.
Podczas studiów masz możliwość pogłębić wiedzę m.in. z zakresu:
 • celów i obszarów psychologii menedżerskiej,
 • klasycznych i współczesnych typologii stylów kierowania,
 • coachingu jako instrumentu wykorzystywanego w zarządzaniu ludźmi,
 • celów, zasad i kryteriów ocen pracowniczych,
 • zasad i instrumentów motywowania pracowników,
 • przyczyn, przebiegu i zasad postępowania w sytuacji kryzysowej,
 • modeli i typów kultury organizacyjnej,
 • procesów i czynników wpływających na efektywność pracy.Ponadto nauczysz się:
 • jak wykorzystać w procesie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołem teorie z zakresu psychologii zarządzania,
 • stosować instrumenty i narzędzia motywacji pracowników,
 • podejmować podstawowe działania w sytuacji kryzysowej w organizacji,
 • skutecznej komunikacji,
 • modelowania kultury organizacyjnej
 • ocenić wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi,

 

Jako absolwent specjalności będziesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządczych we wszelkiego typu organizacjach, w szczególności w biznesie. Studia dają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i wyposażają w umiejętności pozwalające na: racjonalne podejmowanie decyzji, unikanie błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka, budowanie stosunków w biznesie w zgodzie z zasadami etyki, skuteczne negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do działania, projektowanie skutecznej reklamy, aby dotarła do konsumentów.